Kaikki ovat Tervetulleita mukaan toimintaan! 

Seura on yhtä kuin jäsenistönsä ja seuran toimintaa suunnitellaan koko ajan jäsenistön toiveiden pohjalta.  Vuosittain järjestämme ratsastuskilpailuja, hevoskerhoja, hevostaitokisoja ja merkkisuorituksia. Ohjelmistoomme kuuluu myös erilaisia koulutustilaisuuksia, kuntoliikuntatapahtumia, luentoja ja kesäjuhlia sekä retkiä. Olemme käyneet mm. Tampereen Hevosmessuilla joka vuosi niin kauan kun messut on järjestetty. Kilpailutoimintamme keskittyy kesään jolloin järjestämme merkkisuorituksia ja seurakilpailuja.

Seuran toiminta alkoi vuonna 1988. Kilpailuja sekä valmennuksia järjestettiin oman tallin ratsukoille. Virallinen perustamiskokous pidettiin 14.02.1994.

Seuralla on käytössään tallin yläkerrassa sijaitseva kerhohuone. Tapahtumista tiedotetaan mm.  seuran nettisivuilla, facebookissa, instagramissa sekä tallin ja kerhohuoneen ilmoitustauluilla. Jäseniä oli perustamisvuonna 49 ja vuonna 2013 jäsenmäärä ylitti 200 henkeä. Vuonna 2021 jäseniä oli 168.


TOIMINTASUUNNITELMA 2023
1. Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on ratsastusharrastuksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi järjestää ratsastuskursseja, ratsastuskilpailuja, harjoitus- ja valmennustilaisuuksia sekä muita vastaavia; harjoittaa tiedotustoimintaa; omistaa ja vuokrata omiin tarkoituksiinsa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
2. Arvot
Nastolan Urheiluratsastajat ry edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta kaikessa toiminnassaan. Seura on Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura ja sitoutunut siten myös Ratsastajainliiton arvoihin sekä kilpailusääntöjen myötä myös eettisiin sääntöihin.
3. Yhteistyötahot
Seura toimii aktiivisesti Ratsutalli Uusmattilan yhteydessä. Kaikki tapahtumat ja kilpailut sovitaan etukäteen tallin kanssa. Tallin kanssa myös neuvotellaan mitä koulutus tai kilpailutoiveita esim. tuntiratsastajien keskuudessa on herännyt. Seura on vuokrannut kokoustilan tallin yläkerrasta. Jäsenet ja tallilla olijat voivat myös vapaasti käyttää kokoustilaa esim. tuntien seuraamiseen.
Seura tekee yhteistyötä muiden Lahden alueen seurojen kesken järjestämällä mm. kimppamatkoja hevostapahtumiin.
Seura on mukana aktiivisesti Suomen Ratsastajainliiton toiminnassa osallistumalla liiton ja Hämeen Alueen kokouksiin.
Seura osallistuu myös Lahden kaupungin ja Nastolan aluejohtokunnan yhdistyksille tarjottaviin tilaisuuksiin.
4. Organisaatio ja hallinto
Ylintä päätäntävaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa järjestettävä yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Käytännön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi, enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Seuran hallitus pyrkii olemaan helposti lähestyttävä, joten toiveita ja palautetta voi kertoa myös suoraan hallituksen jäsenille.
5. Jäsenistö
Seuran jäsenistö koostuu pääasiassa tuntiratsastajista. Seurassa on ollut jäseniä viime vuosina vajaat 200. Jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä tai kannatusjäseniä. Jäseneksi voi liittyä seuran nettisivuilla olevan lomakkeen kautta. Jäsenpyynnöt hyväksyy seuran hallitus. Varsinaiset jäsenet ovat myös Suomen Ratsastajainliiton jäseniä, jonka jäsenyyden kautta heillä on mm. tapaturmavakuutus. Seuralla on lisäksi kaksi kunniajäsentä.
Jäsenasioita seurassa hoitaa jäsensihteeri.
Jäsenistöä kannustetaan kertomaan toiveitaan ja mielipiteitään seuran tapahtumista. Tulevana vuonna toteutetaan myös jäsenkysely.
6. Nuorisotoiminta
Seuran jäsenmäärästä noin kolmasosa on alle 18 vuotiaita. Vuoden 2023 tavoitteena on aktivoida nuorten toimintaa ja siten edesauttaa lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Nuoret pääsisivät siten tutustumaan paremmin yhdistystoimintaan ja tapahtumien järjestämiseen. Nuoria aktivoidaan päivittämään myös seuran Instagramia.
7. Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa seuran jäsenten kilpaileminen, vaikka heillä ei omaa hevosta olisikaan. Luokkavalinnoilla pyritään tarjoamaan turvalliset puitteet kilpauraansa aloitteleville ratsukoille sekä tukemaan kilpailevien seuralaisten kehitystä. Kilpailut painottuvat kesään. Kilpailupäivistä sovitaan erikseen Ratsutalli Uusmattilan kanssa. Kaudella 2023 pyritään järjestämään seurakilpailuja sekä merkkisuorituksia. Kilpailukutsut sekä säännöt sovitaan hallituksessa kilpailuvastaavan esityksen pohjalta. Kilpailu- ja luokkatoiveissa kuunnellaan jäsenistön mielipiteitä mm. kevään kilpailukoulutuksessa.
8. Harraste- ja virkistystoiminta, retket, tapahtumat
Virkistystoiminnan tarkoituksena on tarjota yhteistä tekemistä seuralaisille ja heidän perheenjäsenilleen. Tapahtumiin ja retkille ovat kaikki tervetulleita. Vuodelle 2023 on suunniteltu:
- Tampereen Hevosmessut
- Helsinki International Horse Show
- Tallin- ja seuran yhteiset pikkujoulut
9. Koulutustoiminta
Keväällä järjestetään sääntö-, kilpailu- ja toimihenkilö koulutusta. Seuran toiminnassa aktiivisesti mukana olevilla on myös mahdollisuus osallistua SRL:n ja Hämeen Alueen järjestämiin koulutuksiin. Seura kannustaa
jäsenistöään kouluttautumaan maksamalla taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaan mm. koulutuksesta aiheutuneet kulut.
Vuonna 2023 järjestetään käytännön hevostaitoiltoja/tapahtumia sekä Hevostaitomestaruudet. Kilpailujen ja kerhojen avulla pyritään lisäämään ja vahvistamaan jäsenistön osaamista hevostaidoissa.
Seura on tilannut Hevosurheilulehden, joka on kaikkien luettavissa satulahuoneen pöydällä.
10. Tiedotus
Seura tiedottaa tapahtumista tallissa sijaitsevalla ilmoitustaulullaan, nettisivuillaan, www.naura.fi, facebookissa sekä instagramissa.
11. Palkitsemiset
Ranking-pisteiden perusteella palkitaan Kiertopalkinnolla paras juniori ja paras seniori. Kiertopalkinnolla palkitaan myös vuoden vapaaehtoinen, jonka hallitus valitsee. Hallitus päättää muista mahdollisista diplomeista ja palkinnoista. Myös jäsenistö voi ehdottaa hallitukselle palkittavia.
Kilpailevilla jäsenillä on mahdollisuus hakea kilpailumenestyksensä perusteella avustusta. Avustuslomake löytyy seuran nettisivuilta. Avustuksien suuruudesta päättää hallitus seuran tilinpäätöksen valmistuttua. Kilpailumenestyksen lisäksi hakijan tulee kuulua seuraan myös avustuksen maksuvuonna sekä osallistua talkootoimintaan joko itse tai perheenjäsentensä kautta.
Vuodesta 2010 on ollut käytössä vapaaehtoinen talkookortti, johon jokainen kerää itse kilpailuissa tekemänsä talkootunnit. Talkoolaisia kiitetään vuosittain hallituksen päättämällä tavalla.
12. Varainhankinta ja talous
Seura on yleishyödyllinen yhdistys, joka ei tavoittele voittoa vaan ohjaa tuotot takaisin jäsenistönsä hyväksi. Seuran toimintaa rahoitetaan jäsenmaksutuotoilla, kilpailujen järjestämisestä saaduilla tuotoilla sekä kaupungin yleisavustuksella.
Suurin kuluerä on kerhotilan vuokra, jonka suuruus riippuu kerhotilan sähkölaskusta. Toisaalta kerhotila mahdollistaa monipuolisen toiminnan. Koko seuran toiminta pyritään pitämään talouden osalta tasapainossa. Kun tuottoja on enemmän voimme tukea mm. osallistumismaksuja tai tarjota ilmaisen bussimatkan. Kaikki maksut pyritään pitämään maltillisina, jotta kaikkien jäsenten on mahdollista osallistua toimintaan.