Lisätietoa liiton tekemästä edunvalvontatyöstä

8.2.2021

SRL:n nettisivuille päivitetään oma kohtansa edunvalvonnalle ja alla yleisluontoisesti SRL:n edunvalvonta- ja vaikuttamistyöstä.

 1. Edunvalvonnalle painoarvoa tulee kahdesta tekijästä, joista ensimmäinen on koko. Ratsastajainliitto on yksi suurimmista lajilitoista. Esimerkiksi osa edunvalvontaan liittyvistä yhteydenotoista kohdistuu 10 suurimpaan lajiliittoon, joiden joukkoon Ratsastajainliitto kuuluu. Koska olemme yksi suurimmista, sanomallamme on siis painoarvoa ja kannanottomme ovat merkityksellisiä yhteiskunnallisella tasolla.
   
 2. Toinen merkittävä, vaikuttavuutta lisäävä tekijä on aktiivisuus. SRL saa ministeriöiden lähettämiä lausuntopyyntöjä useita vuodessa ja niihin kaikkiin myös otamme kantaa. Lausuntopyyntöjä tulee esimerkiksi Maa- ja metsätalousministeriöltä, Sisäministeriöltä ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lausunto on lähtenyt kuluvana vuonna koskien arpajaislain uudistamista (liikunnan ja urheilun rahoitus) ja parhaillaan työn alla on lausunto koskien liikuntapaikkarakentamista.
   
 3. SRL:n edunvalvonta kohdistuu aina suoraan itse ratsastukseen toimintana sen kaikissa muodoissa ja hevosalaan kokonaisuutena. Hevosalaan kohdistuva vaikutus voi olla myös välillistä, tosin sanoen SRL:a edustavan tahon, missä tahansa yhteydessä, katsotaan edustavan hevosalaa toimialana. SRL:n toimilla vaikutetaan hevosalan imagoon. Hevosalan imago vaikuttaa mielikuviin ja sitä kautta asenteisiin, jotka vastaavasti vaikuttavat sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä toimintaedellytyksiin, eli mm. siihen kuinka halukkaita ollaan toimimaan avoimessa ja rakentavassa yhteistyössä hevosalaa tai ratsastusta edustavien tahojen kanssa.
   
 4. SRL tekee edunvalvontatyötä itse ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Merkittäviä edunvalvonnallisia kumppaneita Ratsastajainliitolle ovat Olympiakomitea,  Suomen Hippos, MTK, jonka hevosverkoston jäsen SRL on ja Hippolis, jonka yksi taustaorganisaatio SRL on. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneiden kanssa työstetään hevosalan kuntavaaliohjelmaa.
   
 5. Ratsastajainliitto on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani, jonka kannanottoja ja läsnäoloa pidetään merkittävänä eri sidosryhmien toiminnassa. Tällaista sidosryhmäyhteistyötä tehdään aktiivisesti esimerkiksi Ulkoilufoorumin, Ruokaviraston,
  Luonnonvarakeskuksen, Tukesin ja hevosalan oppilaitosten kanssa.
   
 6. SRL on mukana aktiivisesti erilaisissa hevosalaa kehittävissä hankkeissa ohjausryhmän jäsenenä. Tällä hetkellä olemme mukana Hevostellen-, Kestävän Hevosmatkailun Tiekartta Kanta-Hämeessä- ja Hevoset ja Työ -hankkeissa.
   
 7. SRL:n jäseniä ovat jäsentallit ja ratsastusseurat, joiden jäsenet puolestaan toimiessaan esimerkiksi vapaaehtoisorganisaatiossa, toimihenkilönä ja valmentajana edustavat aina Ratsastajainliittoa. Jokainen toimija omassa roolissaan luo mielikuvaa ratsastuksesta ja hevosalasta ja näin ollen tekee samaa imagoon vaikuttavaa työtä, kuin vaikkapa liiton hallituksen jäsen.  Tosin sanoen Ratsastajainliitto olemme me kaikki. SRL:n jäsenenä tallilla ja ratsastusseuralla on ääni- ja puheoikeus vuosikokouksissa. Jäsenenä pystyt vaikuttamaan asioihin, ääni- ja puheoikeuden käyttämiseen kannustetaan.
   
 8. Ratsastusseuran jäsen voi myös asettua ehdolle erilaisiin SRL:n luottamustoimiin, joita on liitossa monilla eri tasoilla omasta mielenkiinnosta ja aktiivisuudesta riippuen ja saada edustamansa tahon ääni sitä kautta mukaan avoimeen ja rakentavaan keskusteluun. Voit hakea mukaan muun muassa ratsastusseuran hallitukseen, aluejaostoon, erilaisiin työryhmiin ja SRL:n hallitukseen.
   
 9. SRL:n jäsen voi vaikuttaa myös alueellisesti. Oman alueen aluejaostossa on aktiivisia henkilöitä, jotka kehittävät jatkuvasti toimintaa alueella sekä suoraan lajin parissa että myös toimintaedellytysten turvaamiseksi. Oman alueen kanssa kannattaa olla aktiivisessa yhteistyössä, kaikki osapuolet hyötyvät siitä. Kuntatasoilla vaikuttaminen esimerkiksi on helpompaa oman alueen kautta.
   
 10. Osa edunvalvontaa on myös viestintä. 2020 alkaneen koronapandemian aikana SRL on tehnyt ajantasaisesti tulkintoja ohjeista, tiedottanut ohjeista ja määräyksistä, sekä antanut toimintaohjeita. Oletettavaa on, että toimintaympäristön ollessa jatkuvassa, nopeassa muutoksessa samankaltaisia tai tähän verrattavia tapahtumia tulee olemaan tulevaisuudessakin ja SRL tulkitsee, ohjeistaa ja neuvoo jäseniään jatkossakin.

Lisätietoa: minna.peltonen@ratsastus.fi