Vuosikokous 14.12.2023 klo 18.00 Kerhohuoneella

4.12.2023

Sääntömääräinen vuosikokous torstaina 14.12.2023
Kerhohuoneella klo 18.00
ASIALISTA
1.
Kokouksen avaus
2.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2023. Jäsenmaksut vuonna 2023: seniorit 71€, juniorit 64€, seniori perhejäsen 43€, juniori perhejäsen 39,50 ja kannatusjäsen 22€, ei SRL:n jäsenmaksua. NaUran osuus jäsenmaksusta on kaikilta 15€.
5.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
(2-8 varsinaista, 0-2 varajäsentä).
6.
Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatarkastajat.
7.
Muut esille tulevat asiat.
Seura 30 vuotta 2024
Hallitus